OTWÓRZ OCZY

STOP PRZEMOCY

 

Skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie:

 • Anna Żołędzka 
 • Beata Frydrych
 • Jolanta Haber
 • Katarzyna Kryszak
 • Ewa Wrześniak

2. Przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • Grażyna Ciołek

3. Przedstawiciele Miejskiej Komendy w Sławkowie:

 • Mariusz Stojek
 • Grzegorz Ciepał

4. Przedstawiciele Zespołu Szkół w Sławkowie, Szkoły Podstawowej w Sławkowie i Miejskiego Przedszkola w Sławkowie:

 • Małgorzata Rychlik Jabłońska
 • Małgorzata Baran
 • Anita Szlęzak
 • Bożena Szygulska

5. Przedstawiciele SP ZOZ w  Sławkowie:

 • Aleksandra Mura
 • Agata Grzebinoga

6. Przedstawiciele Kuratorskiej Służby Sądowej – Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej

 • Beata Zawiślak
 • Małgorzata Krawczyk - Mazue