OTWÓRZ OCZY

STOP PRZEMOCY

NIE UKRYWAJ,

NIE BAGATELIZUJ

NIE USPRAWIEDLIWIAJ

 

PRAWDA CZY FAŁSZ?

 

 • Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa, nie należy się wtrącać – FAŁSZ
  przemoc nie jest prywatną sprawą. To przestępstwo.
 • Przemoc jest tylko w rodzinach patologicznychFAŁSZ
  przemoc występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia, sytuacji materialnej.
 • Przemoc jest wtedy, gdy ją widać w postaci śladów na ciele – FAŁSZ
  przemoc to nie tylko złamania, siniaki, oparzenia. To także poniżanie, zastraszanie, grożenie, wyzywanie, zmuszanie do określonych zachowań. Przemoc psychiczna boli tak samo jak bicie.
 • Jeśli ktoś jest bity to znaczy, że na to zasłużył – FAŁSZ
  nikt nie zasługuje na bicie bez względu na to, co zrobił czy powiedział. Nikt nie ma prawa krzywdzić kogokolwiek. Nikt nie ma prawa interweniować w sprawach rodzinnych – FAŁSZ
 • przemoc w rodzinie nie jest „sprawą rodzinną”, lecz przestępstwem podlegającym karze. Każdy kto jest świadkiem przemocy ma obowiązek reagowania, poinformowania odpowiednich służb. Ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc – FAŁSZ
 • ofiary przemocy zawsze próbują się bronić, jednak ich działania nie zawsze są skuteczne. Jakby ofiara cierpiała odeszłaby od sprawcy – FAŁSZ
  osoby które doznają przemocy w rodzinie naprawdę cierpią. To, że nie odchodzą od sprawcy wynika z zależności od sprawcy. Należy przerwać tę sytuację, okazać wsparcie.
 • Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol – FAŁSZ
  alkohol „tylko ułatwia” stosowanie przemocy, nie jest bezpośrednią przyczyną. Uzależnienie nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny dokonane pod jego wpływem.
 • Ofiary przemocy wyolbrzymiają problem – FAŁSZ
  nie można uznać za wyolbrzymianie problemu szukanie pomocy przez kogoś, kto został skrzywdzony czy jest systematycznie bity, głodzony, wyrzucany z domu, straszony, poniżany.
 • Osoby stosujące przemoc domową są z natury agresywne – FAŁSZ
  większość stosujących przemoc w stosunku do swoich bliskich, nie jest agresywna poza domem
  .
 • Kobieta jest odpowiedzialna za relacje w rodzinie – FAŁSZ
  za relacje w rodzinie odpowiedzialni są zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Dzieci uczą się szanować siebie i innych od obojga rodziców.
 • Jak dziecko dostanie lanie, klapsy to zrozumie, będzie lepsze – FAŁSZ
  bicie jest niedopuszczalnym środkiem wychowawczym. Nic nie usprawiedliwia podniesienia ręki na dziecko.
 • Sposób, w jaki rodzice wychowują dziecko jest ich prywatną sprawą – FAŁSZ
  przemoc wobec dziecka jest przestępstwem. Nie może być traktowana w kategoriach sprawy prywatnej. Każdy ma obowiązek przeciwstawiać się jej i reagować.
 • Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem rzadkim – FAŁSZ
  badania i statystyki pokazują, że przemoc w rodzinie jest zjawiskiem coraz częściej ujawnianym i występuje we wszystkich warunkach społeczno-ekonomicznych.
 • To był jednorazowy incydent, który się nie powtórzy – FAŁSZ
  przemoc w rodzinie rzadko jest jednorazowym incydentem. Jeśli nie zostaną podjęte stanowcze działania wobec sprawcy, przemoc może się powtórzyć.

MITY I STEREOTYPY SĄ NIEBEZPIECZNE, DAJĄ SPRAWCY SYGNAŁ O PRZYZWOLENIU NA PRZEMOC I O BEZKARNOŚCI.

OTWÓRZ OCZY – STOP PRZEMOCY