OTWÓRZ OCZY

STOP PRZEMOCY

KRYZYS W RODZINIE – EMOCJE I ROZWIĄZANIA


Kryzys to zetknięcie się z ze zdarzeniem lub sytuacją, której już nie możemy wytrzymać.  

Kryzys to sytuacja zagrażająca, której towarzyszy lęk, poczucie bezradności, bezsilności, niepewności. To stan napięcia emocjonalnego, który trwa jakiś czas ale niesie ze sobą konieczność zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu.


Przyczyną kryzysu może być wystąpienie wydarzenia krytycznego lub przewlekły, chroniczny stres. W przypadku występowania przemocy domowej mogą one wspólnie zaistnieć.
Określenia: „miarka się już przebrała”, „przelała się czara goryczy” są najbardziej adekwatne
do tego stanu rzeczy. Powodem może być brutalność sprawcy, zastosowanie przemocy wobec dzieci lub inny indywidualny element, który powoduje chęć zmiany.

Kryzys w rodzinie może stanowić zagrożenie ale także szansę na jego pokonanie.
Kryzys jest stanem ograniczonym w czasie, możliwe są trzy schematy jego rozwiązania:

  1. stagnacja – nic się nie zmienia,
  2. regresja – zmiana na gorsze,
  3. PROGRESJA – ZMIANA zapoczątkowana np. zgłoszeniem się do służb społecznych, wezwaniem policji, poznaniem swoich praw i możliwości, poznaniem swoich zasobów i potrzeb.W procesie wychodzenia z przemocy warto korzystać ze wsparcia innych osób – bliskich, rodziny, przyjaciół, znajomych oraz specjalistów – zarówno w ośrodkach wsparcia w Twoim miejscu zamieszkania, jak i działających w instytucjach ogólnopolskich.

 


CELEM POMOCY JEST ODZYSKANIE PRZEZ OSOBĘ DOZNAJĄCĄ PRZEMOCY POCZUCIA GODNOŚCI.

KAŻDY SAM PODEJMUJE DECYZJE I ODPOWIADA ZA SWOJE CZYNY DLATEGO :

SPRAWCA ODPOWIADA ZA PRZEMOC

A TY MASZ WPŁYW NA TO JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁO TWOJE ŻYCIE

TO TY MUSISZ BYĆ AUTOREM ZMIAN W SWOIM ŻYCIU.

POZWÓL SOBIE POMÓCW procesie wychodzenia z przemocy warto korzystać ze wsparcia innych osób – bliskich, rodziny, przyjaciół, znajomych oraz specjalistów – zarówno w ośrodkach wsparcia w Twoim miejscu zamieszkania, jak i działających w instytucjach ogólnopolskich.

 


ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC


TU ZNAJDZIESZ POMOC